Meer informatie over de wachttijden

Ik streef ernaar om cliënten met een hulpvraag zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ik hou daarbij zo veel mogelijk rekening met de agenda van de cliënt. De huidige wachttijd bedraagt ongeveer 5 á 6 maanden. Mocht u op kortere termijn behandeling willen informeer dan bij uw huisarts voor mogelijke alternatieven.