Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een methode voor de behandeling van terugkerende gedachten en gedragspatronen. Deze gedachten en gedragspatronen kunnen psychische klachten veroorzaken en in stand houden.

De cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat gedachten en gedrag zijn aangeleerd. Gedachten en gedrag kunnen psychische klachten veroorzaken en in stand houden. Door het veranderen van gedachten en gedrag kunnen psychische klachten verdwijnen of beter hanteerbaar worden. Door dit toe te passen in een therapie of behandelmethode, krijgen mensen weer controle over hun eigen leven. Klachten verminderen of verdwijnen.

Het is onder meer effectief bij angsten, depressie, verslaving en eetstoornissen.

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van twee vormen van behandeling: cognitieve therapie en gedragstherapie. Gedragstherapie en cognitieve therapie zijn onafhankelijk van elkaar ontstaan.

De laatste 15 jaar zijn beide therapieën meer met elkaar geïntegreerd geraakt. Tegenwoordig worden zij vaak als één en dezelfde soort behandeling beschouwd: cognitieve gedragstherapie.